logo mas kharisma official web

download

Download Thumbnail Website
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Mengenal Jenis Alat Tangkap

Mengenal Jenis Alat Tangkap

Mengenal Jenis Alat Tangkap

Berbagai jenis alat tangkap dan metode penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan telah berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada alat tangkap yang sifatnya pasif dan ada pula yang sifatnya aktif, bergantung dari jenis ikan yag menjadi sasaran untuk ditangkap dan tingkah laku ikan itu sendiri.