logo mas kharisma official web

kisah nusantara

Kisah Nusantara Thumbnail Website
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Legenda Joko Kendil Jawa Tengah

Pada zaman dahulu kala di Kerajaan Ngambar Arum hiduplah seorang raja yang bernama Asmawikana. Raja mempunyai seorang permaisuri bernama Prameswari dan seorang selir bernama Dewi Dursilawati. Meski sudah lama bertahta, Yang Mulia belum juga mendapatkan putra mahkota untuk meneruskan takhta kerajaan. Hal ini membuat hati raja sering merasa sedih. Setiap hari ia selalu duduk termenung di singgasananya. Akhirnya raja mempunyai seorang putra namun bentuknya aneh. Anak laki-laki itu mirip Kendil dan kemudian diberi nama Joko Kendil.

Sumber : Gromore Studio Series

Produk - Produk